شنبه, 3 تير 1396

فهرست اصلی


دوره های آموزشی جمعیت هلال احمر استان تهراندوره‌ی آموزش نیمه‌حضوری کمک‌های اولیه

دوره‌ی آموزش حضوری کمک‌های اولیه

دوره‌ی آموزش غیر حضوری کمک‌های اولیه

دوره‌ی آموزش غیرحضوری آمادگی در برابر مخاطرات
---------------------------------------------

تلفن تماس با دفتر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری :


88447699 - 021هلال احمر استان تهران - آموزش امداد و کمکهای اولیهDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8